Ordförande
Björn Johansson

V. Ordf
Kenneth Kihlquist

Sekreterare
Bengt Abrahamsson

Kassör
Eva Holmqvist

Klubbmästare
Vakans

Revisor
Marie Rehnman Witt

Valberedning
Vakans

Webmaster
Tore Vadman