Ordförande
Björn Johansson

V. Ordf
Kenneth Kihlquist

Sekreterare
Bengt Abrahamsson

Kassör
Eva Holmqvist

Klubbmästare
Hans-Martin Junggren

Revisor
Bernt Eklund

Valberedning
Vakans

Webmaster
Tore Vadman