Aktiviteter under 2021

Årsmötet den 17 mars blev i år ett digitalt möte via Skype.  Årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse finns nu att läsa i mappen under Login/Medlemmar.Förutom styrelsemöten har tyvärr inga klubbträffar kunnat genomföras under året pga. pandemin Covid-19.Klubbflagga Najadklubben Väst