Historik

Najadklubben Väst bildades 6 april 2005. Det första konstituerande mötet hölls i Amundöns Båtklubbs klubbhus på dåvarande Kindes Båtvarv i Brottkärr Göteborg. Det var 35 personer närvarande, representerande 22 Najadbåtar, som godkände förslaget till stadgar.

Till klubbens första ordförande valdes Peter Andersson, och övriga som valdes till styrelsen var,

Sekreterare: Birgitta Andersson

Kassör: Anneli Björling

Klubbmästare: Marianne Eklund

Teknik: Lennart Lundin.

Mötet beslöt att ta fram en hemsida med "adressen",

www.najadklubbenv.se
År 2015 startades en Facebookgrupp som komplement till hemsidan med adressen: facebook.com/groups/Najadklubbenv.
Peter Andersson var klubbens ordförande fram till 2011 då Leif Limar tog över ordförandeskapet. Peter Andersson blev då hedersmedlem för sitt fina och långa arbete för klubben. År 2013 valdes Björn Johansson till ny ordförande för klubben.

Allt sedan starten har klubben varit aktiv på de områden som bestämdes från första mötet. Medlemmarna bjuds in till trevliga klubbmöten hos olika företag med koppling till båtlivet som Najadägare, och även intressanta föredragare bjuds in.

Varje år har medlemmarna bjudits in till en klubbträff i Henån för trevlig samvaro och besök på varvet.

Medlemsantalet har stigit sen starten av klubben och var vid årsskiftet
2018-2019 105 st. registrerade Najadbåtar.

Vår förste ordförande Peter Andersson avtackas av Leif Limar
Amundöns Båtklubb