Uppdaterat "ny gamla tips"

Nu är de tidigare fina tipsen från den gamla hemsidan omarbetade och anpassade till den nya hemsidan, se vidare "Login/Medlemmar/Tips".
Där hittar du medlemmarnas tips och förslag på förbättringar av olika Najadmodeller, men även generella tips!
Vi tar tacksamt emot ditt tips så att detta forum kan utvecklas av, och för alla medlemmar!