Uppdaterad hemsida

Klubbens hemsida har nu uppdaterats. De viktigaste förändringarna är följande,
· Texter har uppdaterats på samtliga mappar
· Hemsidans blogg är borttagen och ersatt av Facebookgruppen (sluten)
· Länkningar till klubbens Facebookgrupp är införda i ”sidfoten” och tidigare länkar är borttagna
· Förslag på ”Tekniktrådar” i FB är införda i mappen Forum
· Mappen Gamla broschyrer är uppdaterade
· En ny mapp Najadbilder är införd för medlemmarnas seglarbilder
· Nya medlemmar redovisas på förstasidan (länk till pdf)