Referat om klubbträffen på Öckerö

Klubbträffen på Öckerö var nu i helgen och för dig som inte kunde närvara kan läsa om detta på hemsidan, se Aktiviteter/2016