Klubbträff på Nordic Battery

Klubbmedlemmarna träffades hos Nordic Battery AB, och fick lyssna på allt om batterier till våra båtar. För båtägarna var intresset stort för de olika typerna av batterier (wet, AGM, gel och nya litium) och hur dessa skall laddas och förvaras. Läs mer under "Klubben/Aktiviteter/2013" och hela batterikursen finns under "Login/Tips" där även en prislista finns för medlemmar.