Årsmötet för det gångna verksamhetsåret

Du kan nu gå in på hemsidan via Login/Medlemmar/Årsmöte och läsa årsmötetsprotokollet m.m.
Läs mer