Aktiviteter under 2013

Besök hos Båtsystem AB 2013-03-21

Klubben hade ett välbesökt möte hos Båtsystem, där vd Mattias Hedlund med medarbetare tog emot på Traneredsvägen i V:a Frölunda. Närmare 25 medlemmar kom för att lyssna till vad den moderna LED-tekniken öppnar för möjligheter till lägre energiförbrukning.

Vi fick också en utförlig demonstration av de geniala lösningarna för dävertar, peken, badplattformar, stegar och deras Ankarlift.

PDF FILLER

Thomas Jaremo demostrerar ankardävertar
Klubbträff hos Nordic Battery
Klubbmedlemmarna träffades den 26 november 2013 hos Nordic Battery AB, där försäljningschef Martin Westin, tillika medlem i klubben tog emot.
Ett tjugotal medlemmar fick lyssna på Martins program, där han beskrev olika batterityper avsedda för: a) start av motorer, b) stationära batterier för nödljus, back-up etc samt c) traktion för truckar, rullstolar och båtar mm.
Vi fick också höra om utvecklingen av den nya litiumteknikens för- och nackdelar. För båtägarna var intresset stort för de olika typerna av batterier för båtar (wet, AGM och gel) och hur dessa skall laddas och förvaras.
Allt redovisades med ett bildspel, som kommer att finnas på vår hemsida under ”Medlemmar/Tips”.
PDF FILLER
Klubbträff i Henån
Årets möte i Henån den 7 december bjöd på det senaste som hänt för Najadbåtarna. Orust Yacht Service stod som värd och mötet skedde i gamla Najadvarvets lokaler där såväl OYS och Najad hyr in sig.
Omkring 60 medlemmar hade kommit till träffen.
Efter välkomnande av vår ordförande Björn Johansson och Claes Samuelsson (OYS) presenterade sig också Håkan Bengtsson från Lidköpings Båtsnickeri, som nu tagit över ägandet av Najad.
PDF FILLER