Eskader till Najadklubben, Danmark

Vi har en inbjudan att komma till Najadklubben Danmarks årsmöte i Ballen på Samsö. Några båtar från vår klubb var med där för två år sedan och det var mycket uppskattat från båda håll. Vi upprepar frågan från årsmötet om det finns intresse från våra medlemmar att komma till deras årsmöte. Läs mer om programmet i bifogad pdf-fil.
Hälsningar Hans Kolmodin